T-IPIS 

van 

MOOI Mondzorg

T-IPIS is een tool voor de tandartspraktijk. Het maakt patiënten informatie en behandeltoestemming concreet en expliciet.

Door het gebruik van 27 digitale informatiebladen, die met een QR code toegankelijk zijn, houden patiënten regie over hun tandheelkundige zorg. 

Hallo Tandarts.

Laat QR voor je werken.

Dat is T-IPIS van MOOI Mondzorg.

Drie voorbeelden uit de praktijk
Praktijkvoorbeeld 1

Een patiënt komt binnen met een ontstoken kies. Na enig onderzoek stelt u de diagnose vast en komt u tot de conclusie dat het de voorkeur heeft om de kies te verwijderen. De patiënt schrikt van dit slechte bericht en stelt volop vragen: “is er echt niets mogelijk?” en “wat als de kies weg is?”

Een dergelijke situatie kan in de praktijk veel tijd vergen. Het is de vraag of informatie bij de patiënt goed binnenkomt en of de patiënt op dat moment een weloverwogen keuze kan maken. Heeft de patiënt een goede zorgkeuze gemaakt, als de beslissing nu genomen wordt?

U geeft de patiënt bedenktijd en een T-IPIS QR kaartje over het verwijderen van een kies en herstelmogelijkheden.
Praktijkvoorbeeld 2

U heeft veel nieuwe patiënten in uw drukke praktijk. Als onderdeel van de intake screent u het tandvlees volgens de richtlijnen en u stelt regelmatig vast dat er sprake is van parodontitis. Voor veel patiënten komt dit als volledig nieuwe informatie. “Maar ik heb helemaal geen klachten. Hoe kan dat dan?” U wilt de patiënt geen ziekte aanpraten, maar toch duidelijk informeren over het geconstateerde probleem en behandelingsmogelijkheden. De patiënt nu naar huis laten gaan, voelt als een open einde.

U besluit om een T-IPIS QR kaartje mee te geven over tandvleesontsteking. Dit leidt de patiënt direct naar de juiste informatie. De toon van het consult en uw behandelrelatie met de patiënt blijft ongedwongen, terwijl u volledig in uw advies bent.
Praktijkvoorbeeld 3

Een patiënt komt al jaren bij u in de praktijk en langzaam aan ziet u dat de slijtage toch wel steeds erger begint te worden. U heeft het idee dat het goed is om over een jaar in te grijpen. U wilt de patiënt informeren over de slijtage en de behandeling daarvan. Uit ervaring weet u dat het aansnijden van dit onderwerp nogal wat tijd vergt en vragen oproept. U wilt het graag goed uitleggen, maar de boodschap blijft voor de patiënt wollig. En dan is er ook nog informatie over de tarieven.

U besluit om de patiënt een T-IPIS QR kaartje mee te geven over slijtage. Aan de hand van deze informatie kan de patiënt zich rustig inlezen en voorbereiden op een eventuele behandeling.
Previous
Next

Expliciete toestemming.

Wat is de meerwaarde?

Dit keuzemoment maakt de patiënt een bewust betrokken persoon in de individuele tandarts-patiënt relatie.

Met het gebruik van T-IPIS is een patiënt gegarandeerd geïnformeerd over de risico’s, alternatieven, complicaties en kosten van tandheelkundige behandelingen.

Als de diagnose het rustpunt van de behandelaar is, dan kan expliciete toestemming het rustpunt van de patiënt worden. Dat geeft een gevoel van veiligheid en controle.

Waarom juist nu?

Tijd van digitale systemen

Anno 2022 verbinden mensen met tussenkomst van digitale systemen. De tussenkomst van het digitale medium voelt meer en meer vertrouwd. MOOI Mondzorg zet daarin de volgende stap met T-IPIS. 14 Mondfases vormen een neutrale en informatieve basis. Hiermee raakt de patiënt bekend met digitale informatie voorziening. Daarna volgt T-IPIS met gerichte behandeladviezen en voorstellen.

Voldoe aan aangescherpte wetgeving

In januari 2020 is de wet WGBO aangescherpt op het onderwerp ‘Shared Decision Making’. Van de zorgverlener wordt nog meer dan voorheen verwacht dat de behandelbeslissing samen met de patiënt gemaakt wordt. Met T-IPIS van MOOI Mondzorg bent u continu in gesprek over zorgrichting en behandelopties, terwijl u tijd overhoudt. Want T-IPIS maakt de wetgeving van WGBO eenvoudig toepasbaar en efficiënt in de tandartspraktijk.

Richtlijnen en protocollen lastig? Niet met T-IPIS.

Richtlijnen en protocollen zijn niet meer weg te denken uit de mondzorg. Het is aan tandartsen om ze te implementeren in de tandheelkundige praktijken. Tot op heden ontbreekt het aan een handzame vertaalslag van de uitgebreide protocollen naar eenvoudig praktijkgebruik. Met T-IPIS verandert dat: protocollen en richtlijnen zijn ingebed in het weefsel van T-IPIS. De informatie wordt jaarlijks ge-update.

“Ik ervaar het verlenen van tandheelkundige zorg altijd als dienstbaar werk. Werk uitvoeren in iemands mond vergelijk ik met te gast zijn in iemands huis. Daar gaat een bepaalde vorm van respect mee gepaard. De mond blijft altijd het domein van een ander persoon. Ik ervaar dat ik tijdens tandheelkundige behandelingen ergens een grens overga en het is mijn behoefte om daar bewust mee om te gaan.”

Roelof Horlings, tandarts

T-IPIS in NT / Dentz van januari 2022. 

Wat is de meerwaarde van T-IPIS voor mijn praktijk?
Zes voorbeeldpraktijken
Praktijk 1: De moderne praktijk

Je wilt een moderne uitstraling en efficiënte workflow in de praktijk. Dan hoort T-IPIS in jouw praktijk thuis.

Met QR van T-IPIS zet je de volgende stap in de digitale praktijk en de volgende stap met verbinden met jouw cliënt.

Papieren folders zijn nu echt verleden tijd.
Praktijk 2: de tandartspraktijk met een hoge doorloop snelheid
T-IPIS bespaart kostbare stoeltijd. Het zorg ervoor dat je niet langer dan nodig uitweidt met informatie die ook schriftelijk kan worden verstrekt.

De optie met digitale afspraken met Whats-App maakt de balie bijna overbodig.
Praktijk 3: Heldere communicaite staat op 1

In jouw praktijk staat de vrije keuze van de patiënt centraal. Je gelooft dat een goed geïnformeerde patiënt de beste zorgkeuze zal maken.

Met T-IPIS is je informatie duidelijk. Je bent transparant en eerlijk. Zo laat je zien dat je gelooft in jouw product.
Praktijk 4: de GROTE tandartspraktijk
In de grotere tandartspraktijk zal een patiënt de tandarts-patiënt relatie anders ervaren door een zekere afstand en anonimiteit.

Maar de patiënt maakt een bewuste keuze voor jou praktijk. Beloon dat vertrouwen en geef de touwtjes in handen van de patiënt.
Praktijk 5: de tandartspraktijk met buitenlandse tandarts
T-IPIS is helder in informatie. Voor de buitenlandse tandarts kan T-IPIS net het steuntje zijn dat nodig is om informatie volledig te verstrekken.

Dat kan de patiënt net het extra vertrouwen geven dat nodig is.
Praktijk 6: de kleine rustige tandartspraktijk
In stabiele en rustige praktijken vormt automatisme een risico. Het systeem van T-IPIS kan de tandartspraktijk helpen om daar uit te komen.

Zo heeft T-IPIS een doorbrekende kracht bij een behandelrelatie die in het slop zit. Dus met T-IPIS zet je weer de puntjes op de i.
Previous
Next

Simpel implementeren. Zo werkt het.

 1. U bespreekt een probleem met uw patiënt in de praktijk. Uw assistent vangt dit gesprek op en begrijpt dat er een T-IPIS QR kaartje aan gaat komen. 
 2. De assistent laat aan de patiënt zien hoe het kaartje werkt. Ze demonstreert hoe de patiënt direct bij het informatieblad komt, waar ook de toestemming voor behandeling gegeven wordt.
 3. Thuis heeft de patiënt rustig de tijd om de informatie door te nemen. Als hij of zij akkoord gaat met het behandelvoorstel wordt het formulier om toestemming te geven ingevuld en verzonden.
 4. De praktijk ontvangt een bevestiging van de toestemming. 
 5. De patiënt maakt tot slot een afspraak.
 6. Een patiënt behoudt de mogelijkheid, ook na het invullen van het formulier voor toestemming, om van behandeling af te zien.

“Het vastleggen van toestemming geeft veiligheid.”

Registratie

Wanneer een patiënt een toestemmingsverklaring invult wordt hiervan ook een kopie verzonden naar MOOI Mondzorg. Hiermee is de toestemming geregistreerd bij een onafhankelijke derde partij. Het gebruik van een onafhankelijke derde partij garandeert de toestemming en de inhoud van de informatiebladen. MOOI Mondzorg gebruikt de melding alleen als een registratie.

Richtlijnen en T-IPIS
Zes voorbeelden
Mondfase: kinderen 2 tot 5 jaar
"De eerste periodieke röntgenfoto's worden gemaakt bij kinderen van 4 tot 6 jaar."

Uit: Mondzorg voor Jeugdigen diagnostiek (2019)
Mondfase: kinderen 7 tot 10 jaar
"De tanden en kiezen worden nagepoetst door de ouders tot een leeftijd van ongeveer 10 jaar."

Uit: Advies cariëspreventie (2011)
Mondfase: verstandskiezen
"Op 17 jarige leeftijd worden er röntgenfoto's gemaakt voor de boordeling van de verstandskiezen."

Uit: Richtlijn derde molaar (2020)
Behandeling: trekken van een tand of kies
"Gebruikt u vitamine K-antagonisten, zoals cumarine? De INR bepaling mag maximaal 24 uur oud zijn."

Uit: Richtlijn antitrombotica (2019)
Behandeling: implantaat
"Complicaties:

Ontsteking van het tandvlees rond het implantaat na 5 jaar: 43%.

Ontsteking van het bot rond het implantaat na 5 jaar: 22%."

Uit: Richtlijn peri-implantaire infecties (2018)
Levensfase: oudere | Mondfase: ET-2
"Wortelcariës. Het wordt aanbevolen om bij ouderen met wortelcariës een tandpasta voor te schrijven met extra fluoride (5.000 ppm)."

Uit: Richtlijn wortelcariës bij ouderen (2019)
Mondfase volledige prothese op implantaten
"Samen beslissen: bespreek samen met uw behandelaar wat het beste bij u past."

Uit: richtlijn overkappingsprothese op implantaten in de edentate onderkaak (2018).
Previous
Next

Prijzen

Basis

27 informatiebladen
0
00
Het eerste jaar
 • 27 informatiebladen
 • 27 QR codes
 • 49 ct. per registratie
Nu Gratis

+ Optie

Afsprakenfunctie
299
99
Op alle pagina's
 • Whats-App
 • E-mail
 • Bellen

Premium

Individueel informatieblad
89
99
per blad
 • Eigen tekst
 • Eigen Media

Basis

Het basispakket bestaat uit 27 informatiebladen. 15 Daarvan zijn met een toestemmingsfunctie voor behandelingen die frequent voorkomen.

Implementatiekosten: gratis tot 2023, daarna € 199,99

Jaarlijkse kosten: gratis tot 2023, daarna € 99,99

Registratie per toestemming: € 0,49 (vanaf het begin)

 

Premium

Op individuele aanvraag kun je eigen informatiebladen laten samenstellen. Bijvoorbeeld met eigen teksten, video’s en/of foto’s. Zo laat je de eigen werkwijze nog beter zien. 

Ontwerpen individueel informatieblad: € 89,99

Prijzen zijn exclusief BTW.