Covid-19 maatregelen

In de praktijk houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken. Aanvullend hanteren we nu voorzorgsmaatregelen om de verspreiding van covid-19 te voorkomen.

  • Als bij u zelf of iemand uit uw huishouden covid-19 is vastgesteld verzoeken wij u om uw afspraak te verplaatsen.
  • Als u zelf of iemand uit uw huishouden covid-19 klachten heeft (koorts, verkoudheid, keelpijn) verzoeken wij u uw afspraak te verplaatsen.
  • Kom niet vroeger dan 5 minuten voor aanvang van de afspraak in de wachtkamer.
  • Kom zoveel mogelijk alleen naar de afspraak.
  • Gezinsafspraken voor controle graag opdelen en beperken tot twee personen.
  • Kom zoveel mogelijk alleen in de behandelkamer.