Brug bij MOOI Mondzorg

> alternatief implantaat

Bij MOOI Mondzorg streven we naar een goed gebit in iedere mond- en levensfase. Een brug kan daar aan bijdragen. Een brug kan een tand of kies die verloren is gegaan vervangen. 

Wat is een brug

Een brug is een voorziening die een getrokken tand of kies vervangt. Het is gemaakt van keramiek. De kiezen die naast de getrokken kies staan worden gebruikt als ‘drager’ van de brug. Deze kiezen noemen we brugpijlers. 

Waarom een brug

Er zijn een aantal redenen om een brug te plaatsen. 

1. Een brug hersteld het kauwvermogen.

2. Een brug hersteld de esthetiek, wanneer u lacht of praat.

3. Een brug versterkt de kiezen die naast de getrokken kies staan.  

Kosten van een brug

Overleg de kosten met uw verzekeraar, zodat u weet wat er vergoed wordt. 

Complicaties

Een brug is een duurzame voorziening. Uit wetenschappelijke literatuur blijkt dat de 5-jaars overleving van een brug hoog is. 

Geschatte kans op zenuwontsteking: 1-5% in de eerste twee jaar.

Geschatte kans op vroegtijdig loslaten van een brug: 1-5% in de eerste twee jaar.

Geschatte kans op breuk van een brug: 1-5% in de eerste twee jaar.

 

Alternatieven

Er zijn alternatieven om een lege ruimte in de tandboog te herstellen: een implantaat of met een uitneembare voorziening, zoals een plaatje of een frame. 

Snelle behandeling

De behandeling vindt plaats in één dagdeel, en in twee zittingen. In het eerste deel worden de kiezen voorbereid voor de brug. Voorbereiden wil zeggen dat er aan de tand of kies geslepen wordt, zodat het een vorm krijgt, waar de brug op past. Daarna wordt er een 3D scan gemaakt. Dan zijn de voorbereidingen klaar. 

Nu ontwerp ik de brug digitaal. Als dat klaar is wordt de brug gemaakt in een speciale machine. U kunt nu wachten of een boodschapje doen. 

In het tweede deel van de behandeling wordt de brug geplaatst.

Akkoord

Bespreek samen met uw behandelaar wat het beste bij u past. Klik op onderstaande knop om het akoordformulier in te vullen. U behoud ná het verlenen van uw akkoord de mogelijkheid om van behandelen af te zien. 

De informatie op deze pagina is uitsluitend voor de ontvanger van een QR informatie kaart in de praktijk van MOOI Mondzorg.

Kosten brug

Grof genomen zijn de kosten van een driedelige brug €1.700,-

Veel gebruikte codes

R24

R40

R45

R14

A10

R31

X10

kroon

brugdeel

volgend deel

toeslag retentie

verdoving

opbouw

röntgenfoto

309,76

211,20

105,60

35,20

17,60

70,40

19,71

En materiaalkosten van de brug á € 700,-

Voorbeeld

Een driedelige brug, met verdoving, retentie en foto.

= €1.711,90

Akkoord behandeling

T-IPIS van MOOI Mondzorg

Met het invullen van dit formulier verleent u uw akkoord voor een besproken behandeling. U behoud ná het verlenen van uw akkoord de mogelijkheid om van behandelen af te zien.

Op de behandeling zijn algemene voorwaarden van de eigen tandartspraktijk van toepassing. 

Eerste wisselfase

De eerste wisselfase is rond het 6e levensjaar. Dit begint meestal met de middelste tandjes in de onderkaak. Achter de laatste melkkiesjes breken de eerste grote mensen kiezen door.

ET-2

Er is sprake van ernstige en/of uitgebreide problemen: meerdere elementen zijn aangetast of het kauwen wordt problematisch. Als er niks gedaan wordt zal het gebit verslechteren. 

Een vaste voorziening

U kunt een lege plek in de tandboog herstellen met een vaste voorziening. Dat is een brug of een implantaat.

Het volwassen gebit, met een uitneembare prothetische voorziening

Een lege ruimte kan hersteld worden met een uitneembare voorziening. Dat is een partiële plaatprothese, een flexibele plaat of een frame.

VP Een volledig kunstgebit

Als tanden en kiezen erg slecht geworden zijn kan de keuze gemaakt worden voor een volledig kunstgebit.

VP-i Een volledig kunstgebit op implantaten

Het komt voor dat een kunstgebit erg slecht functioneert. Dit kan leiden tot een ongezonde situatie en een grote hinder in het dagelijkse leven. 

Een kunstgebit op implantaten kan uitkomst bieden. Immers, goed en gezond kunnen eten is van groot belang.

Eerste tandjes

De eerste tandjes breken door 6 tot 12 maanden na de geboorte.

Melkgebit

Ons streven is een gezond kindergebit tot en met het 18e levensjaar. Hierbij laten we ons inspireren door het Nexo model. Het Nexo model leidt in Nederland tot 70% minder gaatjes (proefschrift dr. Vermaire).

Tweede wisselfase

De tweede wisselfase is tussen de leeftijd van 10 en 14 jaar. Bij ongeveer 25% van de kinderen loopt dit verstoord. 

De orthodontische fase

Met de leeftijd van 10-11 jaar komt uw kind in de tweede wisselfase. 

Orthodontie kan enorm bijdragen aan een levenslang gezond gebit en plezier van een mooie mond.

Het volledige volwassen gebit bij kinderen

Rond de leeftijd van 14 á 15 jaar is het volwassen gebit vrijwel volledig aanwezig en doorgebroken. Er volgen nog een paar veranderingen. Indien aanwezig kunnen de verstandskiezen nog doorbreken.

De leeftijd van verstandskiezen

Ongeveer 70% van de bevolking ontwikkelt verstandskiezen. Rond de leeftijd van 18 tot 24 jaar breken deze door. Vaak is er sprake van gebrek aan ruimte of een verkeerde richting van doorbreken.

ET-0

Een goede mond is sterk, gezond en mooi.

ET-1

Er is sprake van geringe of lokale problemen, zoals een gaatje, milde tandvleesontsteking of geringe slijtage van de tanden en kiezen.

Uw akkoord is ontvangen.

Een e-mail is ter bevestiging verzonden naar u en naar uw tandartspraktijk.

Wij gebruiken cookies om onze website en onze service te optimaliseren. Gaat u hier mee akkoord? Lees verder...

Inschrijven