Implantaat bij MOOI Mondzorg

> alternatief brug

Bij MOOI Mondzorg streven we naar een goede mond in iedere mond- en levensfase. Een implantaat kan daar aan bijdragen. 

Video

Deze video op Youtube laat zien wat een implantaat is. 

Wat is een implantaat

Een implantaat is een schroef van keramiek of titanium. Deze schroef kan de wortel van een tand of kies vervangen. Samen met een kroon vormt een implantaat een kunstmatige tandvervanging. Het implantaat wordt tijdens een kleine chirurgische ingreep in het kaakbot geplaatst. 

Wanneer

Als er bij u een tand of kies ontbreekt kan die vervangen worden met een implantaat. Herstel kan een bijdrage leveren aan verschillende mondwaarden, zoals esthetiek en functionaliteit.

 • Esthetiek: Wanneer een tand of kies verloren is gegaan die in het zicht is. 
 • Functionaliteit: Wanneer u ten gevolge van het ontbreken van tanden of kiezen minder goed kunt eten. 
 • Functionaliteit: Om te voorkomen dat andere tanden of kiezen gaan scheef staan. 

Duurzame oplossing

In principe gaan implantaten een lange tijd mee (99% na 5 jaar). Daarbij zijn regelmatige controles en een goede mondhygiëne van belang.

 

Complicaties tijdens het plaatsen van een implantaat

 • Zenuwschade: 0-1 %. Het implantaat raakt een zenuw, waardoor een tijdelijk of blijvend doof gevoel kan ontstaan in de kaak, wang of lip. 
 • Perforatie: 0-1%: Het implantaat gaat buiten de botstructuur. 
 

Complicaties ná het plaatsen van een implantaat en de kroon

 • Los gaan van de kroon: 0-10% in het eerste jaar. 
 • Breuk van de kroon: 0-3% in het eerste jaar. 
 • peri-mucosities. 44% na 5 jaar. Dit is een vorm van ontsteking van het tandvlees rond het implantaat.
 • Peri-implantitis. 22% na 5 jaar. Dit is een ontsteking van bot rond het implantaat. 

Risicofactoren en contra-indicaties

 • Tandvleesontsteking
 • Roken
 • Onvoldoende bot
 • Bot van onvoldoende kwaliteit

Nazorg

Nazorg bestaat uit een mondhygiëne instructie en een periodieke reiniging van het implantaat, net zoals gewone tanden.

Na het plaatsen van de kroon op het implantaat is follow-up belangrijk. Dat doen we op twee manieren, namelijk door het meten van het tandvlees en door röntgenfoto’s. We hanteren hierbij de volgende interval: Direct ná het plaatsen, ná zes tot acht weken, na één jaar en tot slot iedere drie tot zes jaar.

Alternatieven

Er zijn alternatieven om een tand of kies te vervangen, namelijk een brug of een uitneembare voorziening, zoals een plaatje of frameprothese

Kosten

Overleg de kosten met uw verzekeraar, zodat u weet wat er vergoed wordt. 

Akkoord

Bespreek samen met uw behandelaar wat het beste bij u past. Met het onderstaande contactformulier kunt u uw akkoord geven voor de behandeling. U behoud ná het verlenen van uw akkoord de mogelijkheid om van behandelen af te zien. 

De informatie op deze pagina is uitsluitend voor de ontvanger van een QR informatie kaart in de praktijk van MOOI Mondzorg. Informatie is gebaseerd op richtlijnen van Het Kimo (richtlijneninstituut mondzorg). 

Verwijzing

Vóór het plaatsen van een implantaat vindt eerst een consult plaats bij uw tandarts. De indicatie en alternatieve mogelijkheden worden besproken. Daarna volgt een verwijzing naar een tandarts-implantoloog in de regio.

UMCG

Martini Ziekenhuis

OZG – Scheemda

Tandarts J. Beuger – Winschoten, Zeefbaan 16. 

Tandartspraktijk Stadshart – Stadskanaal

Tandarts L. den Hartog – Groningen