Herstel: brug

Bij MOOI Mondzorg streven we naar een goed gebit in iedere mond- en levensfase. Een brug kan daar aan bijdragen. Een brug kan een tand of kies die verloren is gegaan vervangen. 

Wat is een brug

Een brug is een voorziening die een getrokken tand of kies vervangt. Het is gemaakt van keramiek. De kiezen die naast de getrokken kies staan worden gebruikt als ‘drager’ van de brug. Deze kiezen noemen we brugpijlers. 

Waarom een brug

Er zijn een aantal redenen om een brug te plaatsen. 

1. Een brug hersteld het kauwvermogen.

2. Een brug hersteld de esthetiek, wanneer u lacht of praat.

3. Een brug versterkt de kiezen die naast de getrokken kies staan.  

Kosten van een brug

Complicaties

Een brug is een duurzame voorziening. Uit wetenschappelijke literatuur blijkt dat de 5-jaars overleving van een brug hoog is. 

Geschatte kans op zenuwontsteking: 1-5% in de eerste twee jaar.

Geschatte kans op vroegtijdig loslaten van een brug: 1-5% in de eerste twee jaar.

Geschatte kans op breuk van een brug: 1-5% in de eerste twee jaar.

 

Alternatieven

Er zijn alternatieven om een lege ruimte in de tandboog te herstellen: een implantaat of met een uitneembare voorziening, zoals een plaatje of een frame. 

Snelle behandeling

De behandeling vindt plaats in één dagdeel, en in twee zittingen. In het eerste deel worden de kiezen voorbereid voor de brug. Voorbereiden wil zeggen dat er aan de tand of kies geslepen wordt, zodat het een vorm krijgt, waar de brug op past. Daarna wordt er een 3D scan gemaakt. Dan zijn de voorbereidingen klaar. 

Nu ontwerp ik de brug digitaal. Als dat klaar is wordt de brug gemaakt in een speciale machine. U kunt nu wachten of een boodschapje doen. 

In het tweede deel van de behandeling wordt de brug geplaatst.

Toestemming

Bespreek samen met uw behandelaar wat het beste bij u past. Klik op onderstaande knop om het toestemmingsformulier in te vullen. U behoud ná het verlenen van toestemming de mogelijkheid om van behandelen af te zien. 

De informatie op deze pagina is uitsluitend voor de ontvanger van een QR informatie kaart van MOOI Mondzorg.