Implantaat bij MOOI Mondzorg

Bij MOOI Mondzorg streven we naar een goede mond in iedere mond- en levensfase. Een implantaat kan daar aan bijdragen. 

Video

Deze video op Youtube laat zien wat een implantaat is. 

Wat is een implantaat

Een implantaat is een schroef van keramiek of titanium. Deze schroef kan de wortel van een tand of kies vervangen. Samen met een kroon vormt een implantaat een kunstmatige tandvervanging. Het implantaat wordt tijdens een kleine chirurgische ingreep in het kaakbot geplaatst. 

Wanneer

Als er bij u een tand of kies ontbreekt kan die vervangen worden met een implantaat. Herstel kan een bijdrage leveren aan verschillende mondwaarden, zoals esthetiek en functionaliteit.

 • Esthetiek: Wanneer een tand of kies verloren is gegaan die in het zicht is. 
 • Functionaliteit: Wanneer u ten gevolge van het ontbreken van tanden of kiezen minder goed kunt eten. 
 • Functionaliteit: Om te voorkomen dat andere tanden of kiezen gaan scheef staan. 

Duurzame oplossing

In principe gaan implantaten een lange tijd mee (99% na 5 jaar). Daarbij zijn regelmatige controles en een goede mondhygiëne van belang.

 

Complicaties tijdens het plaatsen van een implantaat

 • Zenuwschade: 0-1 %. Het implantaat raakt een zenuw, waardoor een tijdelijk of blijvend doof gevoel kan ontstaan in de kaak, wang of lip. 
 • Perforatie: 0-1%: Het implantaat gaat buiten de botstructuur. 
 

Complicaties ná het plaatsen van een implantaat en de kroon

 • Los gaan van de kroon: 0-10% in het eerste jaar. 
 • Breuk van de kroon: 0-3% in het eerste jaar. 
 • peri-mucosities. 44% na 5 jaar. Dit is een vorm van ontsteking van het tandvlees rond het implantaat.
 • Peri-implantitis. 22% na 5 jaar. Dit is een ontsteking van bot rond het implantaat. 

Risicofactoren en contra-indicaties

 • Tandvleesontsteking
 • Roken
 • Onvoldoende bot
 • Bot van onvoldoende kwaliteit

Alternatieven

Er zijn alternatieven om een tand of kies te vervangen, namelijk een brug of een uitneembare voorziening, zoals een plaatje of frameprothese. 

Kosten

Toestemming

Bespreek samen met uw behandelaar wat het beste bij u past. Met het onderstaande contactformulier kunt u toestemming geven voor de behandeling. U behoud ná het verlenen van toestemming de mogelijkheid om van behandelen af te zien. 

De informatie op deze pagina is uitsluitend voor de ontvanger van een QR informatie kaart van MOOI Mondzorg.

Kosten implantaat

Grof genomen zijn de kosten van één implantaat met één kroon €2.000,-

Veel gebruikte codes

J001

J010

J040

J042*

J050

J057

X21

R34*

Overheadkosten

Onderzoek

Plaatsen

Tandvleesvormer

Boren

Implantaat

Kaakfoto

Kroon

213,70

78,06

275,00

90,07

Kostprijs

387,76

84,48

281,60

Materiaalkosten kroon: varieert, circa 800 euro.

Advies

Vraag uw behandelaar om een individuele offerte. 

Akkoord behandeling

T-IPIS van MOOI Mondzorg

Met het invullen van dit formulier verleent u uw akkoord voor een besproken behandeling. U behoud ná het verlenen van uw akkoord de mogelijkheid om van behandelen af te zien.

Op de behandeling zijn algemene voorwaarden van de eigen tandartspraktijk van toepassing. 

Eerste wisselfase

De eerste wisselfase is rond het 6e levensjaar. Dit begint meestal met de middelste tandjes in de onderkaak. Achter de laatste melkkiesjes breken de eerste grote mensen kiezen door.

ET-2

Er is sprake van ernstige en/of uitgebreide problemen: meerdere elementen zijn aangetast of het kauwen wordt problematisch. Als er niks gedaan wordt zal het gebit verslechteren. 

Een vaste voorziening

U kunt een lege plek in de tandboog herstellen met een vaste voorziening. Dat is een brug of een implantaat.

Het volwassen gebit, met een uitneembare prothetische voorziening

Een lege ruimte kan hersteld worden met een uitneembare voorziening. Dat is een partiële plaatprothese, een flexibele plaat of een frame.

VP Een volledig kunstgebit

Als tanden en kiezen erg slecht geworden zijn kan de keuze gemaakt worden voor een volledig kunstgebit.

VP-i Een volledig kunstgebit op implantaten

Het komt voor dat een kunstgebit erg slecht functioneert. Dit kan leiden tot een ongezonde situatie en een grote hinder in het dagelijkse leven. 

Een kunstgebit op implantaten kan uitkomst bieden. Immers, goed en gezond kunnen eten is van groot belang.

Eerste tandjes

De eerste tandjes breken door 6 tot 12 maanden na de geboorte.

Melkgebit

Ons streven is een gezond kindergebit tot en met het 18e levensjaar. Hierbij laten we ons inspireren door het Nexo model. Het Nexo model leidt in Nederland tot 70% minder gaatjes (proefschrift dr. Vermaire).

Tweede wisselfase

De tweede wisselfase is tussen de leeftijd van 10 en 14 jaar. Bij ongeveer 25% van de kinderen loopt dit verstoord. 

De orthodontische fase

Met de leeftijd van 10-11 jaar komt uw kind in de tweede wisselfase. 

Orthodontie kan enorm bijdragen aan een levenslang gezond gebit en plezier van een mooie mond.

Het volledige volwassen gebit bij kinderen

Rond de leeftijd van 14 á 15 jaar is het volwassen gebit vrijwel volledig aanwezig en doorgebroken. Er volgen nog een paar veranderingen. Indien aanwezig kunnen de verstandskiezen nog doorbreken.

De leeftijd van verstandskiezen

Ongeveer 70% van de bevolking ontwikkelt verstandskiezen. Rond de leeftijd van 18 tot 24 jaar breken deze door. Vaak is er sprake van gebrek aan ruimte of een verkeerde richting van doorbreken.

ET-0

Een goede mond is sterk, gezond en mooi.

ET-1

Er is sprake van geringe of lokale problemen, zoals een gaatje, milde tandvleesontsteking of geringe slijtage van de tanden en kiezen.

Uw akkoord is ontvangen.

Een e-mail is ter bevestiging verzonden naar u en naar uw tandartspraktijk.

Wij gebruiken cookies om onze website en onze service te optimaliseren. Gaat u hier mee akkoord? Lees verder...

Inschrijven