Trekken van een tand of kies. Informatie en toestemming.

Op deze pagina vindt u informatie over het trekken van een tand of kies, de nazorg, genezing en eventueel prothetisch herstel. Onderaan deze pagina kunt u toestemming geven voor een geplande behandeling. 

Indicatie

 • Een tand of kies wordt getrokken als er sprake is van onherstelbare schade.
 • Een tand of kies wordt getrokken als er een ernstige ontsteking is.
 • Een tand of kies wordt getrokken als deze geen functie heeft of goed mondfunctioneren onmogelijk maakt.
 • Om orthodontische redenen.
 • In het kader van de overgang van eigen tanden en kiezen naar een kunstgebit. 

Voorzorgsmaatregelen

Vermeld bijzonderheden in uw algemene gezondheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van bloedverdunners, bisfosfonaten en de aanwezigheid van gewrichtsprotheses.

Bij gebruik van cumarine bloedverdunners: Bepaal de INR waarde maximaal 24 uur vóór de behandeling. Deze mag niet hoger zijn dan 3,5. 

Behandeling

De behandeling vindt plaats onder lokale verdoving. Als de verdoving ‘zit’ begint de tandarts met het verwijderen van de kies. Dit gebeurt met een speciale tang of priem. Hoe lang de behandeling duurt varieert, van enkele minuten tot een half uur. Soms is het nodig om na het verwijderen van de tand of kies een hechting te plaatsen. Tot slot plaatst de tandarts een gaasje op de wond. 

Complicaties

 • de tand of kies breekt af. De tandarts zal langer bezig zijn of u verwijzen naar een kaakchirurg.
 • er kan een klein stukje wortel afbreken. De tandarts maakt een inschatting of dit kan blijven zitten of alsnog verwijdert moet worden.
 • 0-1%. bij het trekken van een kies in de bovenkaak ontstaat een verbinding met de neusbijholte. De tandarts plaatst een wondverband of verwijst u naar een kaakchirurg.
 • 0-1%. bij het trekken van een kies in de onderkaak ontstaat zenuwschade ten gevolge van het trekken of ten gevolge van de verdoving. Dit kan een (tijdelijk) doof gevoel veroorzaken in de onderlip, kaak of wang. 
 • 0-1%. verstoorde wondgenezing. De wond is ná 5 dagen nog bijzonder pijnlijk. Consulteer uw behandelaar. 

Gevolgen

Er ontstaat een lege plek in de tandboog. Dit heeft gevolgen voor de mond. Dit kunnen ernstige gevolgen zijn, maar dat hoeft niet. Een aantal voorbeelden van gevolgen zijn: 

 • U kunt minder goed kauwen. Bij één kies zal dat meevallen, maar bij meerdere kan dat steeds erger worden. 
 • De lege plek is in het aangezicht. Dat kan esthetisch storend en sociaal hinderlijk zijn.
 • De tanden of kiezen daarnaast kunnen iets gaan schuiven of overbelast worden.
 • Als de tand of kies steun gaf aan een prothetische voorziening (vast of uitneembaar) zal dat gevolgen hebben voor de stabiliteit. Mogelijk moet er een andere prothetische voorziening gemaakt worden. 

Alternatieven

U kunt bij uw behandelaar informeren naar alternatieve behandelopties, waarbij een tand of kies (deels) behouden blijft. 

De genezing

Direct na het trekken van een tand of kies vormt er zich een bloedstolsel in het wondje. Na enkele uren zit er een kwetsbaar vliesje over dit stolsel. Het is daarom van belang dat u dit vliesje niet beschadigt met eten of tandenpoetsen. Ná drie dagen kan het wondje eten en poetsen beter verdragen. Ná ongeveer één á twee weken is het mogelijk om de plek normaal te belasten met eten en poetsen. Dan is namelijk het nieuw gevormde tandvlees aan de buitenzijde voldoende sterk. Het wondje heeft ongeveer zes maanden nodig om van binnenuit volledig te genezen. 

Bloeden

Als het wondje toch gaat bloeden, kunt u hier een gaasje of papieren zakdoekje gedurende vijftien minuten tegen aandrukken met uw vinger, of door daarop dicht te bijten. Als de bloeding langer aanhoudt kunt u contact opnemen met de tandarts.

Pijn

Pijn is normaal na het trekken van een tand of kies. De eerste dagen kunt u dit onderdrukken met paracetamol. Normaal gesproken is de pijn binnen een dag óf na twee tot drie dagen weg. Als de pijn langer aanhoudt kunt u contact opnemen met de tandarts.

Hechting

In sommige gevallen is het nodig om de wond te hechten. De hechting is van oplosbaar materiaal en komt na ongeveer tien dagen vanzelf los. Als de hechting pijnlijk is, of irriteert, kan deze worden verwijdert.

Roken

Roken is zeer slecht voor de genezing van het wondje en kan ernstige pijnklachten veroorzaken.

Prothetisch herstel

Informeer bij uw behandelaar naar de mogelijkheden. 

Vast: brug

Vast: Implantaat

Uitneembaar: plaatje

Toestemming

Is de behandeling niet direct, en wordt deze gepland? Geef dan hier uw toestemming voor de behandeling. 

De informatie op deze pagina is uitsluitend voor personen die een QR informatie kaart hebben ontvangen van MOOI Mondzorg.

Akkoord behandeling

T-IPIS van MOOI Mondzorg

Met het invullen van dit formulier verleent u uw akkoord voor een besproken behandeling. U behoud ná het verlenen van uw akkoord de mogelijkheid om van behandelen af te zien.

Op de behandeling zijn algemene voorwaarden van de eigen tandartspraktijk van toepassing. 

Eerste wisselfase

De eerste wisselfase is rond het 6e levensjaar. Dit begint meestal met de middelste tandjes in de onderkaak. Achter de laatste melkkiesjes breken de eerste grote mensen kiezen door.

ET-2

Er is sprake van ernstige en/of uitgebreide problemen: meerdere elementen zijn aangetast of het kauwen wordt problematisch. Als er niks gedaan wordt zal het gebit verslechteren. 

Een vaste voorziening

U kunt een lege plek in de tandboog herstellen met een vaste voorziening. Dat is een brug of een implantaat.

Het volwassen gebit, met een uitneembare prothetische voorziening

Een lege ruimte kan hersteld worden met een uitneembare voorziening. Dat is een partiële plaatprothese, een flexibele plaat of een frame.

VP Een volledig kunstgebit

Als tanden en kiezen erg slecht geworden zijn kan de keuze gemaakt worden voor een volledig kunstgebit.

VP-i Een volledig kunstgebit op implantaten

Het komt voor dat een kunstgebit erg slecht functioneert. Dit kan leiden tot een ongezonde situatie en een grote hinder in het dagelijkse leven. 

Een kunstgebit op implantaten kan uitkomst bieden. Immers, goed en gezond kunnen eten is van groot belang.

Eerste tandjes

De eerste tandjes breken door 6 tot 12 maanden na de geboorte.

Melkgebit

Ons streven is een gezond kindergebit tot en met het 18e levensjaar. Hierbij laten we ons inspireren door het Nexo model. Het Nexo model leidt in Nederland tot 70% minder gaatjes (proefschrift dr. Vermaire).

Tweede wisselfase

De tweede wisselfase is tussen de leeftijd van 10 en 14 jaar. Bij ongeveer 25% van de kinderen loopt dit verstoord. 

De orthodontische fase

Met de leeftijd van 10-11 jaar komt uw kind in de tweede wisselfase. 

Orthodontie kan enorm bijdragen aan een levenslang gezond gebit en plezier van een mooie mond.

Het volledige volwassen gebit bij kinderen

Rond de leeftijd van 14 á 15 jaar is het volwassen gebit vrijwel volledig aanwezig en doorgebroken. Er volgen nog een paar veranderingen. Indien aanwezig kunnen de verstandskiezen nog doorbreken.

De leeftijd van verstandskiezen

Ongeveer 70% van de bevolking ontwikkelt verstandskiezen. Rond de leeftijd van 18 tot 24 jaar breken deze door. Vaak is er sprake van gebrek aan ruimte of een verkeerde richting van doorbreken.

ET-0

Een goede mond is sterk, gezond en mooi.

ET-1

Er is sprake van geringe of lokale problemen, zoals een gaatje, milde tandvleesontsteking of geringe slijtage van de tanden en kiezen.

Uw akkoord is ontvangen.

Een e-mail is ter bevestiging verzonden naar u en naar uw tandartspraktijk.

Wij gebruiken cookies om onze website en onze service te optimaliseren. Gaat u hier mee akkoord? Lees verder...

Inschrijven