Wortelkanaal behandeling

Bij MOOI Mondzorg streven we naar een mond die goed is in iedere mond en levensfase. Een ontstoken kies vormt een risico voor een mond die goed is. Het kan heftige pijn veroorzaken. Met een wortelkanaalbehandeling kan een ontstoken tand of kies behandeld worden.

Wat is een wortelkanaal behandeling?

Als de binnenkant van een tand of kies ontstoken is kan dat vervelende pijnklachten geven. Deze klachten kunnen variëren van zeurderig mild, kloppend, stekend tot heftige kiespijnen. Een ontstoken kies kan ik behandelen met een wortelkanaalbehandeling. 

In deze video op Youtube ziet u wat een wortelkanaalbehandeling is en hoe het gaat. 

Oorzaak

  • een diep gaatje.
  • een behandeling van een diep gaatje.
  • een scheur of breuk in de kies.

Een pijnklacht

De symptomen van een ontstoken tand of kies kunnen sterk verschillen: van heftige tot milde pijn. De kies kan een kloppend gevoel geven of juist gevoelig zijn voor warme- en koude stimulans. Onderzoek is van belang om een diagnose vast te stellen. 

Onderzoek

Wanneer u een pijnklacht heeft zal ik eerst onderzoek moeten doen om te kijken wat er aan de hand is en om welke tand of kies het gaat. Het onderzoek bestaat bijvoorbeeld uit het maken van een foto, een koud-watje-test,  kloppen op de kies of een proefverdoving. 

Diagnose

Op basis van de bevindingen kan ik een diagnose stellen. De meest voorkomende diagnoses zijn een zenuwontsteking en een wortelpuntontsteking. Het stellen van een diagnose is in sommige gevallen lastig.

Verdoven en spoedbehandeling

Vervolgens bespreek ik met u de bevindingen en de behandelopties. Als dat een wortelkanaalbehandeling is, beginnen we daarmee in hetzelfde consult. Eerst verdoof ik de tand of kies, en daarna ga ik de binnenkant van de tand of kies schoonmaken. Ten slotte doe ik een zalfje in de kies en sluit het af met een noodvulling. De eerste behandeling is erop gericht om de klachten te verhelpen.

Tweede afspraak

De wortelkanaalbehandeling bestaat uit twee afspraken. Na twee tot vier weken volgt de tweede afspraak. Deze periode houd ik aan, om de kies ‘rustig’ te laten worden. Bij de tweede afspraak wordt de kies opnieuw opengemaakt en opnieuw schoongemaakt van binnen. De kies wordt dicht gemaakt met een definitieve vulling. 

In enkele gevallen wordt de behandeling in één zitting uitgevoerd. 

Napijn

Na het eerste consult is de tand of kies meestal nog twee dagen pijnlijk. Na de tweede behandeling kan de tand of kies ook nog enkele dagen gevoelig zijn. 

Kroon

Een tand of kies met een wortelkanaalbehandeling is verzwakt en loopt een vergrootte kans op breuk. Een kroon kan breuk voorkomen. Deze kan een jaar ná de behandeling geplaatst worden. Het kronen van een tand of kies is een advies en geen verplichting. In de praktijk kunt u hier meer informatie over krijgen. 

Succes en complicaties

De kans van slagen van een wortelkanaalbehandeling is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het stadium van de ontsteking. Bij een beginnende ontsteking is deze kans 95-98%. Bij een gevorderde ontsteking is deze kans 85%. 

Behandelingen zijn nooit zonder risico, zo ook de wortelkanaalbehandeling niet. Gelukkig komen complicaties weinig voor. Enkele bekende complicaties zijn: 

  • de kies blijft (tijdelijk) pijnlijk. 
  • de ontsteking komt terug
  • een afgebroken vijltje
  • er loopt een breuk door de kies. 

Alternatieven

De alternatieve behandelopties zijn beperkt. Het verwijderen van de ontstoken tand of kies is een optie. Dit dient in goed overleg afgestemd te worden met uw behandelaar. 

Antibiotica

Bij aanhoudende pijnklachten kan pijnstilling worden voorgeschreven. De indicatie voor antibiotica is zeer gering. 

Kosten

Toestemming

Bespreek samen met uw behandelaar wat het beste bij u past. Met het onderstaande contactformulier kunt u toestemming geven voor de behandeling. U behoud ná het verlenen van toestemming de mogelijkheid om van behandelen af te zien. 

De informatie op deze pagina is uitsluitend voor de ontvanger van een QR informatie kaart van MOOI Mondzorg.