Mondfase ET + vast

MOOI Mondzorg werkt met een concept dat een plan biedt voor iedere mond- en levensfase. Deze pagina gaat over de mondfase Eigen tanden in combinatie met een vaste voorziening. Een vaste voorziening is een brug of een implantaat. U kunt een tand vervangen met een brug of implantaat.

tandarts winschoten brug implantaat

Brug

Een brug is een tandheelkundig prothetische voorziening die steunt op de aanpalende tanden of kiezen. Deze wordt vaak gemaakt van keramiek, maar ook van metaal-porselein en zelfs van goud. Het reinigen van de ruimte onder een brug gebeurd met een rager of met een brugnaald (flossdraad met een hard stukje). 

Brug

Implantaat

Een implantaat is een soort schroef in de kaak. Dit wordt ook wel een kunstwortel genoemd. De nieuwe kies, een kroon, wordt vastgezet op deze schroef. Implantaten worden ook gebruikt onder kunstgebitten, en dat is beter bekend als het klikgebit.

Om een implantaat goed te kunnen plaatsen is gezond tandvlees van groot belang. Dit meten we regelmatig met de parodontaal periodieke screenings score. Daarnaast is de conditie en het volume van kaakbot van groot belang voor het succesvol kunnen plaatsen van een implantaat. Ook als het implantaat geplaatst is wordt het tandvlees rond het implantaat regelmatig gemeten. Over het algemeen hebben implantaten een zeer goede levensduur, maar toch ontstaat er vaak een vorm van tandvleesontsteking rond het implantaat. Bij vier op de 10 implantaten ontstaat peri-implantitis. 

Roken vormt een groot risico op vroegtijdig verlies van implantaten.

Implantaat

De informatie op deze pagina is uitsluitend voor personen die een QR informatie kaart hebben ontvangen van MOOI Mondzorg.