Mondfase ET + vast

MOOI Mondzorg werkt met een concept dat een plan biedt voor iedere mond- en levensfase. Deze pagina gaat over de mondfase Eigen tanden in combinatie met een vaste voorziening. Een vaste voorziening is een brug of een implantaat. U kunt een tand vervangen met een brug of implantaat.

tandarts winschoten brug implantaat

Brug

Een brug is een tandheelkundig prothetische voorziening die steunt op de aanpalende tanden of kiezen. Deze wordt vaak gemaakt van keramiek, maar ook van metaal-porselein en zelfs van goud. Het reinigen van de ruimte onder een brug gebeurd met een rager of met een brugnaald (flossdraad met een hard stukje). 

Brug

Implantaat

Een implantaat is een soort schroef in de kaak. Dit wordt ook wel een kunstwortel genoemd. De nieuwe kies, een kroon, wordt vastgezet op deze schroef. Implantaten worden ook gebruikt onder kunstgebitten, en dat is beter bekend als het klikgebit.

Om een implantaat goed te kunnen plaatsen is gezond tandvlees van groot belang. Dit meten we regelmatig met de parodontaal periodieke screenings score. Daarnaast is de conditie en het volume van kaakbot van groot belang voor het succesvol kunnen plaatsen van een implantaat. Ook als het implantaat geplaatst is wordt het tandvlees rond het implantaat regelmatig gemeten. Over het algemeen hebben implantaten een zeer goede levensduur, maar toch ontstaat er vaak een vorm van tandvleesontsteking rond het implantaat. Bij vier op de 10 implantaten ontstaat peri-implantitis. 

Roken vormt een groot risico op vroegtijdig verlies van implantaten.

Implantaat

De informatie op deze pagina is uitsluitend voor personen die een QR informatie kaart hebben ontvangen van MOOI Mondzorg. 

Eerste wisselfase

De eerste wisselfase is rond het 6e levensjaar. Dit begint meestal met de middelste tandjes in de onderkaak. Achter de laatste melkkiesjes breken de eerste grote mensen kiezen door.

ET-2

Er is sprake van ernstige en/of uitgebreide problemen: meerdere elementen zijn aangetast of het kauwen wordt problematisch. Als er niks gedaan wordt zal het gebit verslechteren. 

Een vaste voorziening

U kunt een lege plek in de tandboog herstellen met een vaste voorziening. Dat is een brug of een implantaat.

Het volwassen gebit, met een uitneembare prothetische voorziening

Een lege ruimte kan hersteld worden met een uitneembare voorziening. Dat is een partiële plaatprothese, een flexibele plaat of een frame.

VP Een volledig kunstgebit

Als tanden en kiezen erg slecht geworden zijn kan de keuze gemaakt worden voor een volledig kunstgebit.

VP-i Een volledig kunstgebit op implantaten

Het komt voor dat een kunstgebit erg slecht functioneert. Dit kan leiden tot een ongezonde situatie en een grote hinder in het dagelijkse leven. 

Een kunstgebit op implantaten kan uitkomst bieden. Immers, goed en gezond kunnen eten is van groot belang.

Eerste tandjes

De eerste tandjes breken door 6 tot 12 maanden na de geboorte.

Melkgebit

Ons streven is een gezond kindergebit tot en met het 18e levensjaar. Hierbij laten we ons inspireren door het Nexo model. Het Nexo model leidt in Nederland tot 70% minder gaatjes (proefschrift dr. Vermaire).

Tweede wisselfase

De tweede wisselfase is tussen de leeftijd van 10 en 14 jaar. Bij ongeveer 25% van de kinderen loopt dit verstoord. 

De orthodontische fase

Met de leeftijd van 10-11 jaar komt uw kind in de tweede wisselfase. 

Orthodontie kan enorm bijdragen aan een levenslang gezond gebit en plezier van een mooie mond.

Het volledige volwassen gebit bij kinderen

Rond de leeftijd van 14 á 15 jaar is het volwassen gebit vrijwel volledig aanwezig en doorgebroken. Er volgen nog een paar veranderingen. Indien aanwezig kunnen de verstandskiezen nog doorbreken.

De leeftijd van verstandskiezen

Ongeveer 70% van de bevolking ontwikkelt verstandskiezen. Rond de leeftijd van 18 tot 24 jaar breken deze door. Vaak is er sprake van gebrek aan ruimte of een verkeerde richting van doorbreken.

ET-0

Een goede mond is sterk, gezond en mooi.

ET-1

Er is sprake van geringe of lokale problemen, zoals een gaatje, milde tandvleesontsteking of geringe slijtage van de tanden en kiezen.

Akkoord behandeling

T-IPIS van MOOI Mondzorg

Met het invullen van dit formulier verleent u uw akkoord voor een besproken behandeling. U behoud ná het verlenen van uw akkoord de mogelijkheid om van behandelen af te zien.

Op de behandeling zijn algemene voorwaarden van de eigen tandartspraktijk van toepassing. 

Uw akkoord is ontvangen.

Een e-mail is ter bevestiging verzonden naar u en naar uw tandartspraktijk.

Wij gebruiken cookies om onze website en onze service te optimaliseren. Gaat u hier mee akkoord? Lees verder...

Inschrijven