Praktijk 10.000

Mens, mond, omgeving.

Een gemeenschap gebaseerd mondzorg concept.

Praktijk 10.000 is een zorgconcept dat ontstaan is vanuit een behoefte aan meer aandacht voor de omgeving en achtergrond van mensen die gebruik maken van mondzorg. Door de vragen te stellen “wie heb ik voor me?”en “wat is goede zorg voor deze persoon”, is deze visie op mondzorg ontstaan. Het uitgangspunt mondzorg is menszorg staat centraal.

www.praktijk10000.nl