T-IPIS

Tandheelkundig - Individueel Patiënten Informatie Systeem

Bij MOOI Mondzorg streven we naar een mond die goed is in iedere mond- en levensfase. 

Om dat te bereiken is goede informatievoorziening en instemming voor zorg van groot belang. Want zonder informatie kunt u als patiënt geen goede zorgkeuze maken. En uw instemming betekent een weloverwogen en gemotiveerde keuze.

Met T-IPIS staat zelfbeschikking centraal. 

MOOI Mondzorg maakt daarom gebruik van T-IPIS. Dat is een digitaal systeem voor patiënten informatie en zorginstemming. Een structuur van levensfase, mondfase en mondwaarden maakt het mogelijk om de informatie individueel aan patiënten te richten.

Behandelingen waarvoor MOOI Mondzorg expliciet om instemming vraagt zijn onder andere wortelkanaalbehandelingen, kronen en kunstgebitten.

 

T-IPIS © van MOOI Mondzorg.