Dentaal trauma bij MOOI Mondzorg

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ten gevolge van een impact is er schade aan gezond tandweefsel. Een deel is afgebroken of een tand of kies is er volledig uit. Wat nu?

Voor de behandeling van dentaal trauma maken we onderscheidt op basis van ernst en leeftijd.

Tand eruit?!

Plaats de tand zo snel mogelijk terug in de mond, bijvoorbeeld in de wangzak. 

Bewaar de tand in lauwe melk als dit niet mogelijk is. 

Ga zsm naar een tandarts.

Melktanden

Als melktanden beschadigd zijn geraakt door een trauma is daar vaak weinig aan te doen. Ten tweede is een eventuele behandeling afhankelijk van de behandelbaarheid van het kind. Bij kinderen jonger dan 5 jaar is dit in de regel erg lastig. Eventuele scherpe randjes zullen we wel moeten weghalen. 

Een melktand kan ten gevolge van een klap uiteindelijk blauw/grijs verkleuren of loslaten. 

Blijvende dentitie

We onderscheiden de volgende vormen van trauma:

Een ongecompliceerde kroon fractuur: de schade is beperkt tot de harde weefsels van de tand. 

Een gecompliceerde kroon fractuur: het zenuwweefsel binnen in de tand is bloot komen te liggen. 

Een sub-luxatie: de tand heeft een harde klap gehad. Aanhechtingsvezels zijn stuk, maar de tand is niet verplaatst of gebroken. 

Een luxatie: de tand is verplaatst. Bijvoorbeeld naar achteren, of naar boven. 

Een avulsie: de tand is volledig los/uit de mond gekomen. 

Onderzoek

Bij ieder trauma is de anamnese en aanvullend onderzoek belangrijk. We willen weten wat er gebeurd is, wanneer dit is gebeurd. In verband met het trauma beoordelen we ook de mentale status. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een hersenschudding. 

We beoordelen de lippen, wangen, stand van de kaken en andere delen van het aangezicht op afwijkingen.

Met een röntgenfoto beoordelen we de staat van de tand en het omringende bot. Ook maken we normale lichtfoto’s. 

Behandeling

Een ongecompliceerde kroon fractuur: de tand wordt in de eerste plaats hersteld met vulmateriaal. 

Een gecompliceerde kroon fractuur: ten eerste wordt het beschadigde zenuwweefsel behandeld. Daarna wordt de tand hersteld met vulmateriaal. 

Een luxatie: de tand wordt teruggeplaatst in de originele positie en gespalkt. Afhankelijk van de situatie is er (in een later stadium) een zenuwbehandeling noodzakelijk. 

Een avulsie: de tand wordt teruggeplaatst in de originele positie en gespalkt. Afhankelijk van de situatie is er (in een later stadium) een zenuwbehandeling noodzakelijk. 

Trauma met kaakbot: als ook het bot van de tandkast kapot is, worden de tanden sterker gespalkt. 

Prognose

Eén en ander is afhankelijk van de ernst van het trauma.

Een ongecompliceerde kroon fractuur heeft een goede prognose.

Een gecompliceerde kroon fractuur heeft een redelijk tot goede prognose.

Een luxatie heeft een redelijke prognose

De prognose van een avulsie is gewis. Het ligt onder meer aan hoe lang de tand buiten de mond is geweest. Idealiter wordt de tand binnen een uur teruggeplaatst. 

Evaluatie

Een tand met een trauma kan (veel) later alsnog problemen geven. Daarom is documentatie en evaluatie van groot belang. Dit zal de tandarts met u afstemmen.

Kosten

Bespreek de kosten van de (vervolg) behandeling met de tandarts. Onderzoek zelf of er eventueel recht is op vergoeding vanuit een verzekering. 

De informatie op deze pagina is uitsluitend voor personen die een QR informatie kaart hebben ontvangen in de praktijk MOOI Mondzorg

Eerste wisselfase

De eerste wisselfase is rond het 6e levensjaar. Dit begint meestal met de middelste tandjes in de onderkaak. Achter de laatste melkkiesjes breken de eerste grote mensen kiezen door.

ET-2

Er is sprake van ernstige en/of uitgebreide problemen: meerdere elementen zijn aangetast of het kauwen wordt problematisch. Als er niks gedaan wordt zal het gebit verslechteren. 

Een vaste voorziening

U kunt een lege plek in de tandboog herstellen met een vaste voorziening. Dat is een brug of een implantaat.

Het volwassen gebit, met een uitneembare prothetische voorziening

Een lege ruimte kan hersteld worden met een uitneembare voorziening. Dat is een partiële plaatprothese, een flexibele plaat of een frame.

VP Een volledig kunstgebit

Als tanden en kiezen erg slecht geworden zijn kan de keuze gemaakt worden voor een volledig kunstgebit.

VP-i Een volledig kunstgebit op implantaten

Het komt voor dat een kunstgebit erg slecht functioneert. Dit kan leiden tot een ongezonde situatie en een grote hinder in het dagelijkse leven. 

Een kunstgebit op implantaten kan uitkomst bieden. Immers, goed en gezond kunnen eten is van groot belang.

Eerste tandjes

De eerste tandjes breken door 6 tot 12 maanden na de geboorte.

Melkgebit

Ons streven is een gezond kindergebit tot en met het 18e levensjaar. Hierbij laten we ons inspireren door het Nexo model. Het Nexo model leidt in Nederland tot 70% minder gaatjes (proefschrift dr. Vermaire).

Tweede wisselfase

De tweede wisselfase is tussen de leeftijd van 10 en 14 jaar. Bij ongeveer 25% van de kinderen loopt dit verstoord. 

De orthodontische fase

Met de leeftijd van 10-11 jaar komt uw kind in de tweede wisselfase. 

Orthodontie kan enorm bijdragen aan een levenslang gezond gebit en plezier van een mooie mond.

Het volledige volwassen gebit bij kinderen

Rond de leeftijd van 14 á 15 jaar is het volwassen gebit vrijwel volledig aanwezig en doorgebroken. Er volgen nog een paar veranderingen. Indien aanwezig kunnen de verstandskiezen nog doorbreken.

De leeftijd van verstandskiezen

Ongeveer 70% van de bevolking ontwikkelt verstandskiezen. Rond de leeftijd van 18 tot 24 jaar breken deze door. Vaak is er sprake van gebrek aan ruimte of een verkeerde richting van doorbreken.

ET-0

Een goede mond is sterk, gezond en mooi.

ET-1

Er is sprake van geringe of lokale problemen, zoals een gaatje, milde tandvleesontsteking of geringe slijtage van de tanden en kiezen.

Akkoord behandeling

T-IPIS van MOOI Mondzorg

Met het invullen van dit formulier verleent u uw akkoord voor een besproken behandeling. U behoud ná het verlenen van uw akkoord de mogelijkheid om van behandelen af te zien.

Op de behandeling zijn algemene voorwaarden van de eigen tandartspraktijk van toepassing. 

Uw akkoord is ontvangen.

Een e-mail is ter bevestiging verzonden naar u en naar uw tandartspraktijk.

Wij gebruiken cookies om onze website en onze service te optimaliseren. Gaat u hier mee akkoord? Lees verder...

Inschrijven