Wortelkanaal behandeling

Bij MOOI Mondzorg streven we naar een mond die goed is in iedere mond en levensfase. Een ontstoken kies vormt een risico voor een mond die goed is. Het kan heftige pijn veroorzaken. Met een wortelkanaalbehandeling kan een ontstoken tand of kies behandeld worden.

Wat is een wortelkanaal behandeling?

Als de binnenkant van een tand of kies ontstoken is kan dat vervelende pijnklachten geven. Deze klachten kunnen variëren van zeurderig mild, kloppend, stekend tot heftige kiespijnen. Een ontstoken kies kan ik behandelen met een wortelkanaalbehandeling. 

In deze video op Youtube ziet u wat een wortelkanaalbehandeling is en hoe het gaat. 

Oorzaak

  • een diep gaatje.
  • een behandeling van een diep gaatje.
  • een scheur of breuk in de kies.

Een pijnklacht

De symptomen van een ontstoken tand of kies kunnen sterk verschillen: van heftige tot milde pijn. De kies kan een kloppend gevoel geven of juist gevoelig zijn voor warme- en koude stimulans. Onderzoek is van belang om een diagnose vast te stellen. 

Onderzoek

Wanneer u een pijnklacht heeft zal ik eerst onderzoek moeten doen om te kijken wat er aan de hand is en om welke tand of kies het gaat. Het onderzoek bestaat bijvoorbeeld uit het maken van een foto, een koud-watje-test,  kloppen op de kies of een proefverdoving. 

Diagnose

Op basis van de bevindingen kan ik een diagnose stellen. De meest voorkomende diagnoses zijn een zenuwontsteking en een wortelpuntontsteking. Het stellen van een diagnose is in sommige gevallen lastig.

Verdoven en spoedbehandeling

Vervolgens bespreek ik met u de bevindingen en de behandelopties. Als dat een wortelkanaalbehandeling is, beginnen we daarmee in hetzelfde consult. Eerst verdoof ik de tand of kies, en daarna ga ik de binnenkant van de tand of kies schoonmaken. Ten slotte doe ik een zalfje in de kies en sluit het af met een noodvulling. De eerste behandeling is erop gericht om de klachten te verhelpen.

Tweede afspraak

De wortelkanaalbehandeling bestaat uit twee afspraken. Na twee tot vier weken volgt de tweede afspraak. Deze periode houd ik aan, om de kies ‘rustig’ te laten worden. Bij de tweede afspraak wordt de kies opnieuw opengemaakt en opnieuw schoongemaakt van binnen. De kies wordt dicht gemaakt met een definitieve vulling. 

In enkele gevallen wordt de behandeling in één zitting uitgevoerd. 

Napijn

Na het eerste consult is de tand of kies meestal nog twee dagen pijnlijk. Na de tweede behandeling kan de tand of kies ook nog enkele dagen gevoelig zijn.

Kroon

Een tand of kies met een wortelkanaalbehandeling is verzwakt en loopt een vergrootte kans op breuk. Een kroon kan breuk voorkomen. Deze kan een jaar ná de behandeling geplaatst worden. Het kronen van een tand of kies is een advies en geen verplichting. In de praktijk kunt u hier meer informatie over krijgen. 

Succes en complicaties

De kans van slagen van een wortelkanaalbehandeling is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het stadium van de ontsteking. Bij een beginnende ontsteking is deze kans 95-98%. Bij een gevorderde ontsteking is deze kans 85%. 

Behandelingen zijn nooit zonder risico, zo ook de wortelkanaalbehandeling niet. Gelukkig komen complicaties weinig voor. Enkele bekende complicaties zijn: 

  • de kies blijft (tijdelijk) pijnlijk. 
  • de ontsteking komt terug
  • een afgebroken vijltje
  • er loopt een breuk door de kies. 

Alternatieven

De alternatieve behandelopties zijn beperkt. Het verwijderen van de ontstoken tand of kies is een optie. Dit dient in goed overleg afgestemd te worden met uw behandelaar. 

Antibiotica

De indicatie voor antibiotica is zeer gering.

Kosten

Overleg de kosten met uw verzekeraar, zodat u weet wat er vergoed wordt. 

Akkoord

Bespreek samen met uw behandelaar wat het beste bij u past. Met het onderstaande contactformulier kunt u uw akkoord geven voor de behandeling. U behoud ná het verlenen van uw akkoord de mogelijkheid om van behandelen af te zien. 

De informatie op deze pagina is uitsluitend voor de ontvanger van een QR informatie kaart in de praktijk van MOOI Mondzorg.

Kosten

Grof genomen zijn de kosten van een wortelkanaal behandeling 350,- tot 650,- euro.

Veel gebruikte codes

C003

X10

A10

E13

E14

E16

E17

C022

E85

E19

E04

V92

Eerste consult

Foto

Verdoving

1 kanaal

2 kanalen

3 kanalen

4 kanalen

Rubberen lapje

Lengte bepalen

Insluiten calc.

Toeslag vijl

Vulling 2 vlaks

26,75

19,71

17,60

126,72

183,04

239,36

295,68

14,08

17,60

21,12

58,12

73,92

Voorbeeld 1: een tand

Een tand met 1 kanaal.

€ 389,59

Voorbeeld 2: een kies

Een kies met vier kanalen wordt behandeld.

€ 614,23

Akkoord behandeling

T-IPIS van MOOI Mondzorg

Met het invullen van dit formulier verleent u uw akkoord voor een besproken behandeling. U behoud ná het verlenen van uw akkoord de mogelijkheid om van behandelen af te zien.

Op de behandeling zijn algemene voorwaarden van de eigen tandartspraktijk van toepassing. 

Eerste wisselfase

De eerste wisselfase is rond het 6e levensjaar. Dit begint meestal met de middelste tandjes in de onderkaak. Achter de laatste melkkiesjes breken de eerste grote mensen kiezen door.

ET-2

Er is sprake van ernstige en/of uitgebreide problemen: meerdere elementen zijn aangetast of het kauwen wordt problematisch. Als er niks gedaan wordt zal het gebit verslechteren. 

Een vaste voorziening

U kunt een lege plek in de tandboog herstellen met een vaste voorziening. Dat is een brug of een implantaat.

Het volwassen gebit, met een uitneembare prothetische voorziening

Een lege ruimte kan hersteld worden met een uitneembare voorziening. Dat is een partiële plaatprothese, een flexibele plaat of een frame.

VP Een volledig kunstgebit

Als tanden en kiezen erg slecht geworden zijn kan de keuze gemaakt worden voor een volledig kunstgebit.

VP-i Een volledig kunstgebit op implantaten

Het komt voor dat een kunstgebit erg slecht functioneert. Dit kan leiden tot een ongezonde situatie en een grote hinder in het dagelijkse leven. 

Een kunstgebit op implantaten kan uitkomst bieden. Immers, goed en gezond kunnen eten is van groot belang.

Eerste tandjes

De eerste tandjes breken door 6 tot 12 maanden na de geboorte.

Melkgebit

Ons streven is een gezond kindergebit tot en met het 18e levensjaar. Hierbij laten we ons inspireren door het Nexo model. Het Nexo model leidt in Nederland tot 70% minder gaatjes (proefschrift dr. Vermaire).

Tweede wisselfase

De tweede wisselfase is tussen de leeftijd van 10 en 14 jaar. Bij ongeveer 25% van de kinderen loopt dit verstoord. 

De orthodontische fase

Met de leeftijd van 10-11 jaar komt uw kind in de tweede wisselfase. 

Orthodontie kan enorm bijdragen aan een levenslang gezond gebit en plezier van een mooie mond.

Het volledige volwassen gebit bij kinderen

Rond de leeftijd van 14 á 15 jaar is het volwassen gebit vrijwel volledig aanwezig en doorgebroken. Er volgen nog een paar veranderingen. Indien aanwezig kunnen de verstandskiezen nog doorbreken.

De leeftijd van verstandskiezen

Ongeveer 70% van de bevolking ontwikkelt verstandskiezen. Rond de leeftijd van 18 tot 24 jaar breken deze door. Vaak is er sprake van gebrek aan ruimte of een verkeerde richting van doorbreken.

ET-0

Een goede mond is sterk, gezond en mooi.

ET-1

Er is sprake van geringe of lokale problemen, zoals een gaatje, milde tandvleesontsteking of geringe slijtage van de tanden en kiezen.

Uw akkoord is ontvangen.

Een e-mail is ter bevestiging verzonden naar u en naar uw tandartspraktijk.

Wij gebruiken cookies om onze website en onze service te optimaliseren. Gaat u hier mee akkoord? Lees verder...

Inschrijven